Permohonan BPR 2021 Dibuka Kepada Semua Mulai 15 Januari

Mulai 15 Januari 2021, permohonan Bantuan Prihatin Rakyat dibuka kepada semua pemohon yang layak.

Bantuan sehingga RM1800 akan diberikan kepada mereka yang layak. Ini bergantung kepada pendapatan isi rumah pemohon dan juga bilangan anak yang ditanggung.

Selain itu, BPR juga turut memperkenalkan kembali permohonan bagi golongan bujang. Jika sebelum ini, Bantuan Sara Hidup memansuhkan pemberian bantuan kepada bujang, kini golongan bujang berumur 21 tahun hingga 59 tahun boleh mula memohon BPR.

BPR boleh diakses dengan melayari laman web https://bpr.hasil.gov.my

Untuk maklumat lanjut mengenai BPR, bolehlah klik pautan-pautan di bawah ini:

Pertanyaan Mengenai BPR 2021

SYARAT KELAYAKAN BPR 2021

 1. S: Apakah kategori kelayakan bagi Permohonan BPR 2021?
  J: Kategori kelayakan bagi permohonan BPR 2021 adalah seperti berikut:
  i. Isi Rumah
  a) Kahwin; atau
  b) Ibu Bapa Tunggal / Balu / Janda / Duda yang mempunyai
  anak; atau
  c) Bujang [termasuk Orang Kelainan Upaya (OKU)] berumur 60
  tahun dan ke atas
  ii. Bujang
  a) Bujang atau Ibu Bapa Tunggal / Balu / Janda / Duda yang
  tidak mempunyai anak; dan
  b) Had umur:
   21 tahun hingga 59 tahun; atau
   18 tahun hingga 59 tahun bagi kategori OKU
 2. S: Apakah kriteria kelayakan bagi pemohon BPR 2021?
  J: Pemohon BPR 2021 perlulah memenuhi kelayakan mengikut kategori
  seperti berikut:
  i. Isi Rumah
  a) Pemohon
   Warganegara Malaysia (MyKad) yang menetap di
  Malaysia sahaja
   Lelaki atau perempuan yang menjadi ketua keluarga yang
  tinggal serumah dan bekerja di Malaysia dengan jumlah
  pendapatan kasar bulanan isi rumah RM5,000 dan ke
  bawah
  b) Pasangan
   Warganegara Malaysia (MyKad) atau memiliki
  pengenalan Malaysia (MyPR / MyKAS); atau
   Bukan Warganegara Malaysia (selain pengenalan MyPR
  / MyKAS)
  c) Anak (jika mempunyai anak)
   Hubungan mestilah anak kandung (termasuk anak tidak
  sah taraf) atau anak angkat yang berdaftar dengan
  Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) sahaja; dan
   Warganegara Malaysia dan memiliki pengenalan
  Malaysia (MyKad / MyKid) sahaja; dan
  Dikeluarkan oleh:
  Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM)
  2 Tarikh Kemas Kini:15/01/2021
   Tidak bekerja atau tiada punca pendapatan; dan
   Had umur:
   17 tahun dan ke bawah; atau
   18 tahun dan ke atas bagi pelajar sepenuh masa di
  Institusi Pengajian Awam / Swasta
  ii. Bujang
  Pemohon
   Warganegara Malaysia (MyKad) yang menetap di Malaysia
  sahaja
   Jumlah pendapatan kasar bulanan RM2,500 dan ke bawah
   Lelaki atau wanita yang berumur:
   21 tahun hingga 59 tahun; atau
   18 tahun sehingga 59 tahun bagi ketegori OKU
  B. PERMOHONAN BAHARU
 3. S: Bilakah pendaftaran BPR 2021 akan dibuka?
  J: Pendaftaran BPR 2021 bermula pada 15 Januari 2021 hingga 15
  Februari 2021 (tertakluk kepada perubahan).
 4. S: Siapakah yang perlu membuat Permohonan BPR 2021?
  J: Pemohon yang perlu membuat Permohonan BPR 2021 adalah seperti
  berikut:
  i. Pemohon yang tidak menerima BSH 2020 atau BPN 2.0 serta
  pendapatan isi rumah RM5,000 dan ke bawah
  ii. Pemohon dari golongan Orang Asli yang tidak berdaftar dengan
  Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA), pendaftaran secara
  automatik akan dibuat berdasarkan data dari JAKOA.
  iii. Pemohon Orang Kurang Upaya yang tidak tersenarai sebagai
  penerima e-bantuan JKM
   Bagi penerima e-bantuan JKM, pendaftaran akan dibuat
  secara automatik berdasarkan data di JKM. Penerangan lanjut
  rujuk Soalan 5.
 5. S: Adakah semua penerima e-bantuan JKM tidak perlu mendaftar BPR
  2021?
  J: Penerima e-bantuan yang berdaftar dengan e-bantuan JKM sebelum
  atau pada bulan November 2020 tidak perlu mendaftar bagi
  permohonan BPR 2021. Perincian penerima e-bantuan yang terlibat
  adalah seperti berikut:
  i. Elaun Pekerja Cacat
  ii. Bantuan Penjagaan OKU
  Dikeluarkan oleh:
  Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM)
  3 Tarikh Kemas Kini:15/01/2021
  iii. Bantuan OKU tidak berupaya bekerja
  iv. Bantuan Orang Tua
 6. S: Saya adalah OKU yang berdaftar dengan JKM tetapi bukan
  penerima e-bantuan. Adakah saya perlu membuat permohonan
  BPR 2021?
  J: Ya. Anda perlu membuat permohonan BPR 2021 kerana tidak tergolong
  sebagai Penerima e-bantuan seperti jawapan bagi Soalan 5.
 7. S: Bagaimanakah cara untuk saya membuat Permohonan BPR 2021?
  J: Anda boleh membuat Permohonan BPR 2021 seperti berikut:
  i. Permohonan Secara Dalam Talian
  Permohonan BPR 2021 boleh dibuat di:
  a. Portal Rasmi BPR LHDNM, https://bpr.hasil.gov.my; atau
  b. Aplikasi Semakan Bantuan Prihatin Rakyat dengan memuat
  turun di Play Store / App Store pada telefon bimbit
  ii. Permohonan Melalui Borang
  Borang Permohonan BPR 2021 (BK-01) boleh didapati secara
  percuma di:
  a. Portal Rasmi BPR LHDNM; atau
  b. Cawangan LHDNM / Pusat Khidmat Hasil (PKH) LHDNM /
  Pusat Transformasi Bandar (UTC) LHDNM
 8. S: Di manakah saya boleh menghantar Borang BPR 2021 yang telah
  lengkap diisi?
  J: Anda boleh menghantar Borang BPR 2021 di kaunter-kaunter berikut:
  i. Cawangan LHDNM / Pusat Khidmat Hasil (PKH) LHDNM / Pusat
  Transformasi Bandar (UTC) LHDNM; atau
  ii. Pejabat Jabatan Pembangunan Persekutuan (JPP); atau
  iii. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri (SUK); atau
  iv. Pejabat Daerah / Pejabat Residen
  Atau penghantaran secara Pos ke alamat seperti berikut:
  Peti Surat BPR
  GPO Shah Alam
  40800 Selangor
  Penghantaran secara faks dan e-mel adalah tidak diterima.
  Dikeluarkan oleh:
  Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM)
  4 Tarikh Kemas Kini:15/01/2021
 9. S: Bolehkah saya membuat salinan Borang Permohonan BPR 2021
  bagi pengisian borang dan adakah terdapat apa-apa caj yang
  dikenakan semasa pengisian Borang BPR 2021?
  J: Ya. Anda boleh membuat salinan Borang BPR 2021 dan tiada apa-apa
  caj yang dikenakan semasa pengisian Borang BPR 2021.
 10. S: Apakah dokumen yang perlu dikemukakan semasa membuat
  permohonan BPR 2021?
  J: Salinan dokumen sokongan pemohon / pasangan / anak (jika berkaitan)
  yang perlu dikemukakan adalah seperti berikut:
  i. Pemohon:
  a) Salinan Sijil Perkahwinan yang dikeluarkan oleh Jabatan
  Agama Islam Negeri / JPN; atau
  b) Salinan Sijil Kematian pasangan yang dikeluarkan oleh JPN;
  atau
  c) Sijil Perceraian (asal dan salinan) yang dikeluarkan oleh
  Jabatan Agama Islam Negeri / JPN; atau
  d) Salinan Sijil Dekri Nisi / Dekri Nisi Mutlak yang dikeluarkan
  oleh Mahkamah
  e) Salinan Kad OKU yang dikeluarkan oleh Jabatan Kebajikan
  Masyarakat (JKM)
  ii. Pasangan:
  a) Salinan pengenalan Pasangan (MyKad / MyPR / MyKAS);
  atau
  b) Salinan Pasport / Visa / UNHCR / Pas Sempadan
  iii. Anak:
  a) Anak Kandung
   Salinan MyKad / MyKid; dan
   Salinan Sijil Lahir
  b) Anak Angkat
   Salinan MyKad / MyKid; dan
   Salinan Sijil Daftar Anak Angkat yang dikeluarkan oleh
  JPN
  Borang Serahan Dokumen Sokongan BPR 2021 (BK-04) perlu diisi
  semasa mengemukakan dokumen sokongan berkenaan ke LHDNM
  ATAU boleh memuatnaik ke sistem BPR semasa permohonan secara
  dalam talian.
  Dikeluarkan oleh:
  Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM)
  5 Tarikh Kemas Kini:15/01/2021
 11. S: Permohonan secara dalam talian memerlukan saya mengisi
  maklumat akaun bank. Jika saya tidak mempunyai maklumat akaun
  bank, bagaimanakah saya perlu menghantar Permohonan BPR
  2021?
  J: Anda boleh menghantar permohonan BPR 2021 dengan
  mengemukakan Borang Permohonan BPR 2021 (BK-01) ke Cawangan
  LHDNM berhampiran.
 12. S: Permohonan secara dalam talian memerlukan saya mengisi
  maklumat alamat e-mel. Apakah kegunaan alamat e-mel
  berkenaan?
  J: Anda perlu mendaftarkan alamat e-mel yang sah semasa permohonan
  BPR 2021 kerana alamat e-mel berkenaan akan digunakan untuk situasi
  berikut:
  i. Set semula akaun BPR disebabkan terlupa soalan keselamatan
  semasa log masuk
  ii. Penyampaian makluman BPR 2021
 13. S: Saya telah menghantar permohonan BPR 2021 secara dalam talian.
  Walau bagaimanapun terdapat mesej peringatan yang
  memaklumkan supaya memuatnaik dokumen sokongan atau
  menghantar ke cawangan LHDNM. Bagaimanakah cara untuk saya
  kemukakan dokumen sokongan berkenaan ke cawangan LHDNM?
  J: Anda digalakkan untuk memuatnaik dokumen sokongan yang diperlukan
  ke Portal Rasmi BPR semasa permohonan.
  Sekiranya anda ingin menghantar ke Cawangan LHDNM, anda perlu
  mengemukakan dokumen sokongan yang diperlukan dengan mengisi
  Borang Serahan Dokumen Sokongan BPR 2021 (BK-04) yang diperolehi
  di Cawangan LHDNM atau dimuat turun dari Portal Rasmi BPR.
  Pastikan anda mendapat keratan Akuan Penerimaan Penyerahan
  dokumen berkenaan sebagai rekod penyerahan. Penghantaran secara
  faks dan e-mel adalah tidak diterima.
  Dikeluarkan oleh:
  Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM)
  6 Tarikh Kemas Kini:15/01/2021
 14. S: Saya telah menghantar permohonan BPR 2021. Sekiranya ada
  perubahan maklumat, adakah saya masih boleh membuat kemas
  kini permohonan?
  J: Ya. Kemas kini maklumat boleh dibuat sebelum tarikh tutup permohonan
  BPR 2021.
 15. S: Saya telah menghantar Borang Permohonan BPR 2021 ke
  cawangan LHDNM. Adakah saya boleh mengemas kini semula
  permohonan secara dalam talian?
  J: Tidak. Kemas Kini secara dalam talian tidak dibenarkan sekiranya
  Permohonan Baharu / Kemas Kini yang dihantar ke cawangan / PKH /
  UTC LHDNM tersebut telah diproses oleh LHDNM.
  Oleh itu, sebarang kemas kini permohonan BPR selanjutnya perlu
  dikemukakan ke cawangan / PKH / UTC LHDNM dengan mengisi
  Borang Permohonan BPR 2021 (BK-01) semula.
 16. S: Saya telah membuat permohonan BPR 2021 secara dalam talian
  dan juga telah berjaya memuatnaik di Sistem BPR semua dokumen
  sokongan yang diperlukan. Adakah saya masih perlu kemukakan
  semula dokumen sokongan berkenaan ke cawangan LHDNM?
  J: Tidak. Sekiranya dokumen sokongan yang diperlukan telah berjaya
  dimuatnaik di Portal Rasmi BPR semasa permohonan secara dalam
  talian, anda tidak perlu kemukakan semula dokumen berkenaan ke
  cawangan LHDNM.
 17. S: Sijil perkahwinan saya telah hilang, apakah dokumen sokongan
  yang boleh digunakan untuk pengesahan status perkahwinan?
  J: Dokumen sokongan yang boleh digunakan sebagai pembuktian status
  perkahwinan:
  i. Kad nikah; atau
  ii. Sijil Lahir Anak
 18. S: Saya hanya mempunyai Kad Pengenalan Lama dan tidak
  memperbaharuinya lagi. Adakah saya boleh membuat permohonan
  BPR 2021?
  J: Anda perlu merujuk Jabatan Pendaftaran Negara untuk mendapatkan
  MyKad kerana Permohonan BPR 2021 mewajibkan penggunaan MyKad
  sahaja. Permohonan BPR 2021 hanya boleh dilakukan setelah anda
  mempunyai MyKad.
  Dikeluarkan oleh:
  Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM)
  7 Tarikh Kemas Kini:15/01/2021
 19. S: Saya berstatus bujang tetapi mempunyai anak angkat. Adakah
  saya layak untuk memohon sebagai isi rumah?
  J: Tidak. Sekiranya anda berstatus bujang dan tidak pernah berkahwin,
  anda tidak layak untuk memohon kategori isi rumah. Namun,
  permohonan kategori Bujang boleh dibuat sekiranya memenuhi syarat
  kelayakan seperti Jawapan bagi Soalan 2 (Kategori Bujang).
 20. S: Borang Permohonan BPR 2021 mengandungi 2 maklumat akaun
  bank yang perlu diisi iaitu pada Bahagian Pemohon dan Bahagian
  Pasangan. Jika saya lulus BPR 2021, bayaran BPR 2021 akan
  dibuat kepada saya atau pasangan saya?
  J: Ruangan maklumat akaun bank diwujudkan bagi Pemohon dan
  Pasangan. Walau bagaimanapun, jika permohonan BPR 2021
  diluluskan, mekanisme pembayaran adalah seperti berikut:
  i. Bayaran kepada pemohon sekiranya:
  a) Pemohon melaporkan akaun bank dan status pembayaran
  BPR 2021 berjaya kredit.
  b) Pemohon dan pasangan tidak melaporkan maklumat akaun
  bank
  ii. Bayaran kepada Pasangan (lapor akaun bank) sekiranya:
  a) Pemohon tidak melaporkan akaun bank
  b) Pemohon melaporkan akaun bank tetapi status pembayaran
  BPR 2021 gagal kredit.
 21. S: Sekiranya saya mengisi nombor akaun bank pasangan semasa
  Permohonan BPR 2021, adakah pembayaran BPR 2021 akan dibuat
  kepada akaun pasangan?
  J: Kaedah pembayaran BPR 2021 (rujuk Jawapan bagi soalan 20).
 22. S: Sekiranya saya tidak mengisi nombor akaun bank semasa
  Permohonan BPR 2021, bagaimanakah pembayaran akan
  dilakukan?

J: Anda digalakkan untuk mengisi nombor akaun bank bagi pembayaran
BPR 2021, agar proses pembayaran dapat diterima dengan mudah dan
cepat. Sekiranya anda tidak melaporkan maklumat akaun bank,
pembayaran adalah secara tunai di Kaunter Bank Simpanan Nasional
(BSN) selepas maklumat nombor siri penunaian dipaparkan pada Portal
Rasmi BPR.
Dikeluarkan oleh:
Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM)
8 Tarikh Kemas Kini:15/01/2021

 1. S: Apakah jenis akaun bank yang perlu saya daftarkan ketika
  permohonan BPR 2021?
  J: Anda perlu mendaftarkan akaun bank persendirian.
 2. S: Sekiranya saya tidak mempunyai akaun bank dan pasangan saya
  berstatus bukan warganegara Malaysia serta mempunyai akaun
  bank. Adakah pembayaran akan dibuat ke atas akaun yang telah
  saya laporkan?
  J: Pembayaran akan dibuat ke atas pasangan yang berstatus warganegara
  Malaysia sahaja.
 3. S: Saya berkahwin di luar negara dan mempunyai sijil perkahwinan
  yang sah dari negara tersebut, adakah saya layak memohon BPR
  2021 kategori isi rumah dan apakah dokumen yang diperlukan?
  J: Tidak. Anda tidak layak memohon di bawah kategori isi rumah kecuali
  anda telah mendaftar perkahwinan dengan Jabatan Pendaftaran Negara
  (JPN) atau Jabatan Agama Islam Negeri (JAIN).
  Namun sekiranya anda mempunyai anak, anda layak memohon BPR
  2021 dengan mengemukakan Sijil Lahir Anak yang berdaftar di JPN
  sebagai bukti perkahwinan.
 4. S: Anak saya berumur 20 tahun dan dikategorikan sebagai OKU
  kerana mengalami kemalangan pada tahun ini. Bolehkah saya
  kemas kini maklumat anak saya dalam permohonan BPR 2021?
  J: Anak berkenaan tidak layak untuk didaftarkan sebagai anak di bawah
  permohonan BPR 2021 anda. Walau bagaimanapun, anak berkenaan
  boleh memohon BPR 2021 bagi kategori Bujang sekiranya berstatus
  OKU dan berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM). Rujuk
  Jawapan bagi Soalan 2 (Syarat Kelayakan Kategori Bujang).
 5. S: Saya berstatus ibu tunggal yang berumur 40 tahun dan mempunyai
  seorang anak (OKU) berumur 19 tahun. Adakah saya boleh
  memohon BPR 2021 dengan meletakkan anak saya di Permohonan
  BPR 2021 saya?
  J: Tidak. Anda boleh memohon BPR 2021 di bawah kategori Bujang [Rujuk
  Jawapan bagi soalan 2 (Syarat kelayakan Kategori Bujang)].
  Anak berkenaan tidak layak didaftarkan sebagai anak di bawah
  permohonan BPR 2021 anda kerana anak berkenaan boleh memohon
  BPR 2021 bagi kategori Bujang sekiranya berstatus OKU dan berdaftar
  dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM). Rujuk Jawapan bagi
  Soalan 2 (Syarat kelayakan kategori Bujang).
  Dikeluarkan oleh:
  Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM)
  9 Tarikh Kemas Kini:15/01/2021
 6. S: Saya berstatus Ibu Tunggal yang berumur 50 tahun dan
  mempunyai seorang anak berumur 21 tahun yang tidak bekerja dan
  pelajar sepenuh masa. Adakah saya boleh memohon BPR 2021
  dengan meletakkan anak saya dalam maklumat Permohonan BPR
  2021 saya?
  J: Anak berkenaan boleh didaftarkan di Permohonan BPR 2021 anda
  sekiranya menepati syarat kelayakan Anak [Rujuk Jawapan bagi soalan
  2 (Syarat kelayakan Anak)].
  Sekiranya anak berkenaan tidak menepati syarat kelayakan, anda boleh
  memohon BPR 2021 di bawah kategori Bujang sebagai Ibu Bapa
  Tunggal tiada anak [Rujuk Jawapan bagi soalan 2 (Syarat kelayakan
  Kategori Bujang).
 7. S: Saya bukan warganegara Malaysia. Adakah saya layak memohon
  BPR 2021?
  J: Tidak. Bantuan ini adalah untuk warganegara Malaysia yang menetap
  di Malaysia sahaja.
 8. S: Saya merupakan warganegara Malaysia tetapi menetap di
  Singapura. Adakah saya layak memohon BPR 2021?
  J: Tidak. Bantuan ini adalah untuk Warganegara Malaysia yang menetap
  di Malaysia sahaja.
  C. KEMAS KINI PERMOHONAN
 9. S: Saya adalah penerima bayaran BSH 2020 dan BPN 2.0 sebelum ini.
  Adakah saya perlu membuat kemas kini permohonan BPR 2021
  sekiranya tiada sebarang perubahan maklumat?
  J: Sekiranya semakan permohonan di portal BPR 2021 anda wujud dan
  tiada sebarang perubahan maklumat, anda tidak perlu membuat kemas
  kini maklumat BPR 2021. Walau bagaimanapun sekiranya semakan
  permohonan di Portal Rasmi BPR 2021 tidak wujud, anda perlu
  membuat permohonan baharu.
  Dikeluarkan oleh:
  Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM)
  10 Tarikh Kemas Kini:15/01/2021
 10. S: Sekiranya saya tidak mengemaskini permohonan BPR 2021
  sepanjang tempoh permohonan dibuka, adakah saya layak BPR
  2021?
  J: Sekiranya anda tidak hadir untuk kemas kini, permohonan di portal BPR
  2021 anda akan diproses berdasarkan maklumat sedia ada iaitu
  berdasarkan data BSH 2020 atau BPN 2.0 dan kelayakan BPR 2021
  adalah berdasarkan keputusan proses semakan maklumat berkenaan.
 11. S: Saya telah diluluskan BSH 2020 dan BPN 2.0 dengan status Ibu
  Bapa Tunggal dan mempunyai seorang anak. Adakah saya perlu
  untuk kemas kini maklumat anak berkenaan dan kemukakan
  dokumen sokongan?
  J: Sekiranya permohonan di portal BPR 2021 anda wujud dan tiada
  perubahan maklumat anak yang didaftarkan semasa BSH 2020 dan
  BPN 2.0, anda tidak perlu kemas kini permohonan. Ini kerana
  pemprosesan bagi penentuan kelayakan anak akan dibuat melalui
  sistem.
  Walau bagaimanapun, sekiranya anda mempunyai tambahan anak yang
  lain, kemaskini dan serahan dokumen sokongan anak yang baharu perlu
  dibuat.
 12. S: Semasa permohonan BSH 2020 dan BPN 2.0 sebelum ini, saya telah
  kemukakan semua dokumen sokongan yang diperlukan. Adakah
  saya perlu kemukakan semula semasa permohonan BPR 2021?
  J: Sekiranya permohonan di portal BPR 2021 anda wujud dan tiada
  perubahan maklumat, dokumen sokongan tidak perlu dikemukakan
  semasa BPR 2021.
 13. S: Saya berumur 65 tahun dan berstatus kahwin. Adakah saya perlu
  kemukakan sijil nikah bagi pengesahan status perkahwinan?
  J: Bagi Pemohon BPR 2021 yang berumur 60 tahun dan ke atas (Warga
  Emas), sebarang dokumen sokongan tidak perlu dikemukakan semasa
  permohonan BPR 2021.
 14. S: Suami saya adalah penerima BSH 2020 dan BPN 2.0. Bolehkah saya
  menukar permohonan suami saya kepada permohonan saya?
  J: Sekiranya Permohonan di portal BPR 2021 wujud atas nama suami
  anda, permohonan atas nama suami perlu dibatalkan terlebih dahulu
  dengan mengisi borang pembatalan (BK-05) dan dikemukakan ke
  cawangan LHDNM sebelum permohonan baharu BPR 2021 dibuat atas
  nama anda.
  Dikeluarkan oleh:
  Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM)
  11 Tarikh Kemas Kini:15/01/2021
 15. S: Suami saya adalah penerima BSH 2020 dan telah meninggal dunia
  sebelum 15 Januari 2021. Adakah saya boleh membuat
  Permohonan Baharu BPR 2021?
  J: Ya. Anda boleh membuat Permohonan Baharu BPR 2021 dengan status
  perkahwinan yang terkini.
  D. LAIN-LAIN
 16. S: Bagaimanakah cara untuk saya menyemak status permohonan
  BPR 2021?
  J: Semakan Status permohonan BPR 2021 boleh dibuat seperti berikut:
  i. Portal Rasmi BPR LHDNM, https://bpr.hasil.gov.my;
  ii. Semakan secara Aplikasi Mobile BPR:
  Muat turun di Play Store bagi platform Android dan di Apps
  Store bagi platform iOS
  iii. Hubungi LHDNM: 1-800-88-2747
  (Waktu Operasi: 9.00 pagi – 5.00 petang);atau
  iv. MoF: 03-8882 4565 / 4566
  (Waktu Operasi: 9.00 pagi – 5.00 petang);atau
  v. Hadir sendiri ke Cawangan LHDNM / PKH LHDNM / UTC
  LHDNM.
 17. S: Bagaimanakah cara untuk saya mendapatkan maklumat terkini,
  membuat pertanyaan atau aduan berkaitan BPR 2021?
  J: Anda boleh mendapatkan maklumat terkini, membuat pertanyaan atau
  aduan melalui saluran berikut:
  i. Portal Rasmi BPR LHDNM, https://bpr.hasil.gov.my; atau
  ii. Aplikasi Mobile BPR; atau
  iii. Hubungi LHDNM: 1-800-88-2747
  (Waktu Operasi: 9.00 pagi – 5.00 petang);atau
  iv. MoF: 03-8882 4565 / 4566
  (Waktu Operasi: 9.00 pagi – 5.00 petang);atau
  v. Hadir sendiri ke Cawangan LHDNM / PKH LHDNM / UTC
  LHDNM.
 18. S: Jika sesorang memberi maklumat palsu, apakah tindakan yang
  akan dikenakan?
  J: Seseorang boleh disabitkan kesalahan di bawah seksyen 193 Kanun
  Keseksaan (Akta 574) dan boleh dikenakan hukuman penjara sehingga
  tiga (3) tahun dan denda serta disenarai hitam oleh Kementerian
  Kewangan Malaysia dari menerima BPR.
  Dikeluarkan oleh:
  Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM)
  12 Tarikh Kemas Kini:15/01/2021
 19. S: Maklumat saya telah digunakan oleh individu lain bagi tujuan
  permohonan BPR 2021. Apakah yang perlu saya lakukan?
  J: Anda perlu membuat laporan polis dan kemukakan bersama salinan
  pengenalan (Pasangan / Anak), sijil perkahwinan / Sijil Kematian / Sijil
  Perceraian (jika berkaitan) ke Cawangan LHDNM untuk tindakan
  selanjutnya.

Leave a Comment